trung tâm gia sư biên hòa

Gia sư hiện có

Nguyễn Thị Lệ Duyên

Trường: Đại học Quy Nhơn

Trình độ: Thạc sỹ

Lớp dạy: 8, 9, 10, 11, 12, Ôn Đại Học, Online

Môn dạy: Hóa

Tại các khu vực: Hồ Chí Minh, Quận 1, Quận 4, Quận 7

Lã Thị Nga

Trường: Đại học tân trào

Trình độ: Giáo viên

Lớp dạy: 6, 7, 8, 10, 11, 12, Online

Môn dạy: Văn, Sử

Tại các khu vực: Phú Thọ, Việt Trì, Hùng Lô

Lê Thị Kim Oanh

Trường: Đại học Khoa học Tự nhiên Tp. HCM

Trình độ: Cử nhân

Lớp dạy: lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Môn dạy: Toán, Lý, Hóa, Văn, Tiếng Anh, Tiếng Việt, Tin Học, Môn khác

Tại các khu vực: Bình Dương, Thủ Dầu Một, Chánh Nghĩa, Hiệp Thành, Hòa Phú, Phú Hòa, Phú Lợi

Trang: 39/39« … 31  32  33  34  35  36  37  38  39

DÀNH CHO PHỤ HUYNH
đăng ký tìm gia sư gia sư hiện có
DÀNH CHO GIA SƯ
đăng ký làm gia sư new lopdayhienco
THÔNG TIN KHÁC
HỖ TRỢ ONLINE
hỗ trợ zalo 0908 64 0203
hỗ trợ zalo