trung tâm gia sư biên hòa

Gia sư hiện có

Nguyễn Thị Mai Uyên

Nguyễn Thị Mai Uyên

Trường: Đại học Đồng Nai

Trình độ: Bằng khác

Lớp dạy: lá, 1, 2, 3, 4, 5

Môn dạy: Toán, Tiếng Việt, Luyện chữ đẹp

Tại các khu vực: Đồng Nai, Biên Hòa, Long Bình, Long Bình Tân, Tam Hiệp, Trảng Dài

Nguyễn Thị Tuyết Hương

Nguyễn Thị Tuyết Hương

Trường: Trường đại học Sư phạm Hà Nội

Trình độ: Giáo viên

Lớp dạy: 6, 7, 8, 9, Online

Môn dạy: Toán

Tại các khu vực: Đồng Nai, Biên Hòa, Tân Phong, Trung Dũng

Lâm Văn Tôn

Lâm Văn Tôn

Trường: Đại học công nghiep thực phẩm HCM

Trình độ: Sinh viên

Lớp dạy: 6, 7, 8, 10, 11

Môn dạy: Toán

Tại các khu vực: Hồ Chí Minh, Tân Bình, Tân Phú, Bình Chánh

Khổng Đồng Tâm

Trường: Đại học Đồng Nai

Trình độ: Sinh viên

Lớp dạy: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Môn dạy: Toán

Tại các khu vực: Đồng Nai, Biên Hòa, An Bình, Long Bình, Quang Vinh, Tam Hiệp, Tân Mai, Tân Phong, Tân Tiến, Thống Nhất, Trảng Dài, Trung Dũng

Đinh Thế Bách

Đinh Thế Bách

Trường: Hutech

Trình độ: Sinh viên

Lớp dạy: lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Môn dạy: Tiếng Anh

Tại các khu vực: Đồng Nai, Biên Hòa, An Bình, Bình Đa, Long Bình Tân, Tân Hiệp, Tân Mai, Tân Tiến, Trung Dũng

Nguyễn Huy

Nguyễn Huy

Trường: Đại học Tôn Đức Thắng

Trình độ: Sinh viên

Lớp dạy: lá, 1, 2, 3, 4, 5, ngoại ngữ

Môn dạy: Toán, Lý, Tiếng Anh, Tiếng Việt, Anh văn giao tiếp

Tại các khu vực: Hồ Chí Minh, Nhà Bè, Quận 1, Quận 4, Quận 7

Trương Tuyết Nhi

Trường: Cao đẳng công nghệ và quản trị sonadezi

Trình độ: Sinh viên

Lớp dạy: lá, 1, 2, 3

Môn dạy: Toán, Văn

Tại các khu vực: Đồng Nai, Biên Hòa, Bình Đa, Tam Hiệp, Tam Hòa, Tân Hiệp, Tân Mai, Thống Nhất, Trảng Dài, Trung Dũng

Nguyễn Ngọc Anh

Nguyễn Ngọc Anh

Trường: Đại học Lạc Hồng

Trình độ: Cử nhân

Lớp dạy: 1, 2, Online, ngoại ngữ

Môn dạy: Toán, Tiếng Việt, Tiếng Hàn

Tại các khu vực: Đồng Nai, Biên Hòa, Bửu Long, Long Bình, Quang Vinh, Quyết Thắng, Tam Hiệp, Tam Hòa, Tân Biên, Tân Hiệp, Tân Hòa, Tân Mai, Tân Phong, Tân Tiến, Thống Nhất, Trảng Dài, Trung Dũng

Trần Thị Hằng

Trần Thị Hằng

Trường: Đại học Quy Nhơn

Trình độ: Thạc sỹ

Lớp dạy: 6, 7, 8, 9, 11, 12, Ôn Đại Học, Online

Môn dạy: Toán, Lý, Hóa, Sinh

Tại các khu vực: Hồ Chí Minh, Thủ Đức, Quận 2, Quận 9

Nguyễn Thị Thục Oanh

Nguyễn Thị Thục Oanh

Trường: đại học Kinh Tế TP Hồ Chí Minh

Trình độ: Sinh viên

Lớp dạy: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Online

Môn dạy: Toán, Lý, Luyện chữ đẹp

Tại các khu vực: Hồ Chí Minh, Bình Thạnh, Quận 1, Quận 10, Quận 3, Quận 5, Quận 6

Trang: 2/39  1  2 3  4  5  6  7  8  9 »

DÀNH CHO PHỤ HUYNH
đăng ký tìm gia sư gia sư hiện có
DÀNH CHO GIA SƯ
đăng ký làm gia sư new lopdayhienco
THÔNG TIN KHÁC
HỖ TRỢ ONLINE
hỗ trợ zalo 0908 64 0203
hỗ trợ zalo