trung tâm gia sư biên hòa

Gia sư hiện có

Trần Thị Thắm

Trường: Đại học Tài chính - Marketing

Trình độ: Sinh viên

Lớp dạy: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Online

Môn dạy: Toán, Lý, Hóa, Văn, Tiếng Việt, Tin Học, Luyện chữ đẹp

Tại các khu vực: Hồ Chí Minh, Bình Thạnh, Gò Vấp, Tân Bình, Thủ Đức

Lê Nguyễn Ngọc Hà

Trường: Chaoyang University of Technology

Trình độ: Sinh viên

Lớp dạy: Online, ngoại ngữ

Môn dạy: Tiếng Trung

Tại các khu vực: Quảng Ngãi, Quảng Ngãi, Quảng Phú

Nguyễn Trần Bảo Vy

Trường: Đại học ngoại ngữ Đà Nẵng

Trình độ: Cử nhân

Lớp dạy: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ngoại ngữ

Môn dạy: Tiếng Anh, Anh văn giao tiếp

Tại các khu vực: Đồng Nai, Biên Hòa, An Bình, Bình Đa, Tân Mai

Bùi Thế Kỷ

Trường: DHSP Hà Nội 2

Trình độ: Thạc sỹ

Lớp dạy: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Ôn Đại Học, Online

Môn dạy: Lý

Tại các khu vực: Đồng Nai, Biên Hòa, Hố Nai, Quang Vinh, Quyết Thắng, Tân Hiệp, Tân Mai, Tân Phong, Tân Tiến, Trảng Dài, Trung Dũng

Nguyễn Vũ Thuỳ Trang

Trường: Đại học Đồng Nai

Trình độ: Sinh viên

Lớp dạy: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Môn dạy: Toán, Lý, Hóa, Văn, Tiếng Việt, Luyện chữ đẹp

Tại các khu vực: Đồng Nai, Biên Hòa, Quang Vinh, Quyết Thắng, Tam Hiệp, Tân Biên, Tân Hiệp, Tân Hòa, Tân Mai, Tân Phong, Tân Tiến, Thống Nhất, Trung Dũng

Lê Nguyễn Thu Uyên

Trường: Đại học Sư phạm Thành phố HCM

Trình độ: Sinh viên

Lớp dạy: 1, 2, 3, 4, 5, 6, Online, ngoại ngữ

Môn dạy: Toán, Tiếng Anh, Tiếng Việt, Tiếng Trung, Anh văn giao tiếp

Tại các khu vực: Hồ Chí Minh, Quận 1, Quận 10, Quận 3, Quận 4, Quận 5, Quận 7, Quận 8

Phan Thị Hoàng Minh

Trường: Đại học Quốc Tế

Trình độ: Sinh viên

Lớp dạy: 1, 2, 3, 4, 5, Online

Môn dạy: Toán, Tiếng Anh, Tiếng Việt

Tại các khu vực: Đồng Nai, Biên Hòa, Trảng Dài

Trương thị xoan

Trường: Dh sp hà nội

Trình độ: Cử nhân

Lớp dạy: 6, 7, 8, 9

Môn dạy: Toán, Lý

Tại các khu vực: Đồng Nai, Biên Hòa, Trảng Dài

Phạm thanh hải

Trường: Đại học spkt tphcm

Trình độ: Kỹ sư

Lớp dạy: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Ôn Đại Học

Môn dạy: Toán

Tại các khu vực: Đồng Nai, Biên Hòa, An Bình, Bình Đa, Hố Nai, Long Bình, Tam Hiệp

Lê Mai Uyên

Trường: Khoa Luật, Đại học Quốc Gia Hà Nội

Trình độ: Sinh viên

Lớp dạy: 1, 2, 10, 11, 12, Online

Môn dạy: Văn

Tại các khu vực: Hà Nội, Ba Đình

Trang: 5/38  1  2  3  4  5 6  7  8  9 »

DÀNH CHO PHỤ HUYNH
đăng ký tìm gia sư gia sư hiện có
DÀNH CHO GIA SƯ
đăng ký làm gia sư new lopdayhienco
THÔNG TIN KHÁC
HỖ TRỢ ONLINE
hỗ trợ zalo 0908 64 0203
hỗ trợ zalo