trung tâm gia sư biên hòa

Gia sư hiện có

Nguyễn Trần Thu Thảo

Trường: Đại học Đồng Nai

Trình độ: Sinh viên

Lớp dạy: lá, 1, 2, 3

Môn dạy: Toán, Tiếng Việt, Luyện chữ đẹp

Tại các khu vực: Đồng Nai, Biên Hòa, Bàu Hang, Bửu Long, Hóa An, Quang Vinh, Quyết Thắng, Tân Hạnh, Thanh Bình, Thống Nhất, Trung Dũng

Thòng Thính Sáng

Trường: Đại học kinh tế

Trình độ: Giáo viên

Lớp dạy: 6, 7, 8, 9

Môn dạy: Toán, Lý, Hóa, Tiếng Anh, Tiếng Trung, Anh văn giao tiếp

Tại các khu vực: Đồng Nai, Biên Hòa, An Bình, Bình Đa, Tân Hiệp, Tân Mai

Trần Duy Anh

Trường: Đại học Đồng Nai

Trình độ: Sinh viên

Lớp dạy: lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Môn dạy: Tiếng Anh, Anh văn giao tiếp

Tại các khu vực: Đồng Nai, Biên Hòa, Bửu Hòa, Bửu Long, Hiệp Hòa, Hóa An, Hòa Bình, Quang Vinh, Quyết Thắng, Thanh Bình, Thống Nhất, Trung Dũng

Nguyễn Hoài Nam

Trường: Đại học Công Nghệ Đồng Nai

Trình độ: Sinh viên

Lớp dạy: 1, 2, 3, 4, 5, Online, ngoại ngữ

Môn dạy: Tiếng Anh

Tại các khu vực: Đồng Nai, Biên Hòa, An Bình, Bình Đa, Tam Hiệp, Tam Hòa, Tân Mai

Nguyễn Thị Ngọc Ánh

Trường: Trường Đại học sư phạm Huế

Trình độ: Sinh viên

Lớp dạy: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, khác

Môn dạy: Toán, Tiếng Việt, Luyện chữ đẹp

Tại các khu vực: Hồ Chí Minh, Bình Tân, Bình Thạnh, Gò Vấp, Phú Nhuận, Tân Bình, Tân Phú, Hóc Môn, Quận 10, Quận 11, Quận 12

Phạm Lê Bảo Hân

Trường: Đại học Lạc Hồng

Trình độ: Sinh viên

Lớp dạy: lá, 1, 2, 3, 4, 5, ngoại ngữ

Môn dạy: Tiếng Anh, Anh văn giao tiếp

Tại các khu vực: Đồng Nai, Biên Hòa, An Bình, Bình Đa, Long Bình Tân

Võ thị Na

Trường: Trường đại học công nghệ Đồng Nai

Trình độ: Sinh viên

Lớp dạy: 1, 2, 3, 4, 5, 8

Môn dạy: Toán, Tiếng Anh, Tiếng Việt

Tại các khu vực: Đồng Nai, Biên Hòa, Trảng Dài

Hoàng Viết Huân

Trường: Dai học Nông Lâm tphcm

Trình độ: Giáo viên

Lớp dạy: 11, 12, Ôn Đại Học, Online, ngoại ngữ, Hệ Đại Học

Môn dạy: Tiếng Anh

Tại các khu vực: Đồng Nai, Biên Hòa, An Bình, Bửu Hòa, Bửu Long, Hiệp Hòa, Hóa An, Tân Vạn, Thanh Bình

Nguyễn Hoàng My

Trường: Trường Đại học Kinh tế - Luật

Trình độ: Sinh viên

Lớp dạy: 2, 3, 4, 5, Online

Môn dạy: Toán, Tiếng Anh

Tại các khu vực: Hồ Chí Minh, Gò Vấp, Quận 2

Hồng Ngọc Thuỳ

Trường: Đại học Tài Nguyên & Môi Trường TP HCM

Trình độ: Sinh viên

Lớp dạy: 6, 7

Môn dạy: Toán

Tại các khu vực: Đồng Nai, Biên Hòa, Bửu Hòa, Hiệp Hòa, Hóa An, Quang Vinh, Quyết Thắng, Tân Vạn, Thanh Bình, Thống Nhất, Trung Dũng

Trang: 4/39  1  2  3  4 5  6  7  8  9 »

DÀNH CHO PHỤ HUYNH
đăng ký tìm gia sư gia sư hiện có
DÀNH CHO GIA SƯ
đăng ký làm gia sư new lopdayhienco
THÔNG TIN KHÁC
HỖ TRỢ ONLINE
hỗ trợ zalo 0908 64 0203
hỗ trợ zalo